POLIBREAL

Somos distribuidores e aplicadores homologados de POLIBREAL, o único sistema líquido bituminoso de aplicación en quente con Documento de Idoneidade Técnica Europeo e marcado CE no mercado.

O Polibreal é un sistema de impermeabilización de cubertas aplicado en forma líquida constituído por mástico bituminoso máis unha lámina externa de reforzo. Unha vez xelificado por quentamento en obra e extendido, conforma un revestimento elástico, en forma de capa totalmente adherida ao soporte (formigón, morteiro...),continua e impermeable á auga, ao vapor e á humidade, cun espesor mínimo de 3,5mm en capa de 5 kg/m2.

A súa formulación consiste nun balance óptimo de resinas vinílicas, alquitrán e diversos aglutinantes minerais inertes.

poli_ficha_1.jpg

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

 • Gran adherencia sobre soportes constituídos polos distintos tipos de forxados de formigón.
 • Adáptase e adhírese a calquera forma do soporte e puntos singulares (elementos de PVC, EPDM, metálicos, formigón, ladrillo, morteiro...)
 • Forma unha lámina continua sen soldaduras nin solapes, elástica e totalmnte estanca.
 • Volta unir ao partirse ou perforarse.
 • Non licúa nin desliza a elevadas temperaturas nin rompe co frío. Válido para zona climática severa.
 • Resistente ao punzamento.
 • Resistente aos microorganismos e á perforación por raíces.
 • Resistente a augas alcalinas e ácidas así como a augas de elevada salinidade.
 • Non é atacable por gasolina e fuel.
 • Válido para pendentes de 0% a 27%.

 

Exemplo de impermeabilización dunha terraza con POLIBREAL:

 

exemplo aplicacion de polibreal

 

Ficha técnica completa do POLIBREAL

 

O sistema de impermeabilización POLIBREAL ® cumpre as esixencias básicas establecidas no CTE (DB-HS1). Dispón do marcado CE e do DITE 07/0131, o cal foi realizado con acordo á Guía Técnica Europea ETAG 005, Parte 1 "Xeral" e Parte 5 "Condicións específicas para sistemas baseados en betumes modificados con polímeros aplicados en quente".

O sistema de Certificación da Conformidade é do tipo 3. A súa posta en obra está recollida no Dossier Técnico do Fabricante (MTD) e tamén está contemplada na norma UNE 104400-6.

Os ensaios iniciais de tipo do sistema de impermeabilización POLIBREAL ® son os realizados polo IETcc para a concesión do DITE.

 

 • MÁSTICO BITUMINOSO MODIFICADO POLIBREAL ® – MOSTRA EN ORIXE
Característica Método de ensaio Tolerancia/Resultado
Densidade relativa a 30ºC (g/cc)
104281/1-2
1,25 – 1,48
Viscosidade BRTA a 35oC, 4mm (s)
104281/2-2
70 - 350
Contido en cinzas (% en peso)
104281/1-7
20 - 35


 • MÁSTICO BITUMINOSO MODIFICADO POLIBREAL ® – PRODUTO ELABORADO

Característica Método de ensaio Tolerancia/Resultado
Punto de reblandecemento (anel e bola) (ºC)
UNE-EN 1427

84 - 98

Penetración a 25ºC, 150g, 5s (0'1 mm)
UNE-EN 1426
90 - 225
Fluencia a 60ºC  (mm)
104281/4-3
≤ 1
Plegabilidade a -15ºC
UNE-EN 1109
Ningunha das 10 probetas ensaiadas se agretou cando se dobraron un ángulo de 90º sobre un bordo redondeado de 12'5mm de radio de curvatura.
Perda por quentamento (5h, 163ºC)
104281/1-11
2'9%
Deformación remanente por tracción (comportamento elástico)
Anexo A
104232/2
0%, por tanto, o material ensaiado Polibreal recupera o 100% da súa lonxitude inicial, despois de ter sido deformado por un esforzo de tracción.
Resistencia á perforación por raíces
UNE 53420
Non se observa perforación por raíces en ningunha das probetas ensaiadas.
Resistencia aos microorganismos
UNE-EN 846
A intensidade de crecemiento tanto no caso das bacterias como no dos fungos é de orde cero (0), dado que o Polibreal non é un bo medio de cultivo para os microorganismos e actúa como inerte ou como bacteriostático e funxistático.
Envellecemento acelerado UV - Condensación
UNE 48251
Tralo ensaio, a plegabilidade a 0ºC é satisfactoria e non se observan bochas, fisuras ou cuarteamento do mástico.
Resistencia á agua de elevada salinidade (45 por mil) a 60ºC durante 168h
ISO 6072
O Polibreal conserva as súas propiedades iniciais de dureza, aspecto, resistencia á tracción, alongamento e á rotura.
Adherencia a bloques de morteiro. Tras 5 ciclos de separación a -18ºC e compresión a 23ºC, a velocidade 0,05 mm/min.:
* antes de inmersión
* tras sumerxir en fuel 48h
UNE 104281/4-4

*Satisfactorio.
*Satisfactorio.


 • PROPIEDADES TÉCNICAS DO SISTEMA POLIBREAL

Propiedades KIT Método de ensaio Resultado
Propagación do lume
  PrEN 1187
NPD
Reacción ao lume   PrEN 13501
Categoría F
Permeabilidade ao vapor de auga Monocapa EN 1931 μ = 29.600
Estanqueidade Monocapa EOTA TR-003
Estanco
Liberalización de substancias perigosas
  - Non libera substancias perigosas
Punzonamento dinámico (23ºC)
Monocapa e Multicapa EOTA TR-006
I4
Punzonamento estático (23ºC) Monocapa e Multicapa EOTA TR-007
L4
Resistencia ao movemento de fatiga (-10ºC, 500 ciclos, W2)
Monocapa e Multicapa EOTA TR-008
APTO
Resistencia a baixas temperaturas (-10ºC, TL2))
Punzonamento dinámico Monocapa e Multicapa - I4
Flexibilidade EOTA TR-006
-10ºC
Resistencia a altas temperaturas (60ºC, TH2)
Punzonamento estático Monocapa e Multicapa EOTA TR-007
L4
Deslizamento(mm) - 0
Resistencia ao calor (200 días a 70ºC, W2)
Resistencia á fatiga (-10ºC, 50C)
Monocapa e Multicapa EOTA TR-011
APTO
Punzonamento dinámico (-10ºC,TL2)
I4
Flexibilidade
-10ºC
Resistencia á auga quente (180 días a 60ºC)
Flexibilidade Monocapa e Multicapa EOTA TR-012
-10ºC
Punzonamento estático (60ºC)
L4
Resistencia áss raíces das prantas
Monocapa e Multicapa UNE 53420
APTO
Deslizamento   SS 92 35 15 (2)
NPD
Efectos dun quentamento
prolongado (140ºC, 60 min.)
Penetración a 50ºC (0,1mm)
  CAN/CGSB
37.50-M 89,
Apdo 4.2
220
Fluencia a 60oC (mm)
  CAN/CGSB
37.50-M 89,
Apdo 4.3
1

logo polibreal

2012 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos