Distribuidores e aplicadores homologados

Polibreal

Somos distribuidores e aplicadores homologados de POLIBREAL, o único sistema líquido bituminoso de aplicación en quente con Documento de Idoneidade Técnica Europeo e marcado CE no mercado.

O Polibreal é un sistema de impermeabilización de cubertas aplicado en forma líquida constituído por mástico bituminoso máis unha lámina externa de reforzo. Unha vez xelificado por quentamento en obra e extendido, conforma un revestimento elástico, en forma de capa totalmente adherida ao soporte (formigón, morteiro…), continua e impermeable á auga, ao vapor e á humidade, cun espesor mínimo de 3,5mm en capa de 5 kg/m2.

A súa formulación consiste nun balance óptimo de resinas vinílicas, alquitrán e diversos aglutinantes minerais inertes.

Imagen de cómo actúa el Polibreal ante la compresión y el estiramiento. En la imagen se ve como el Polibreal se estira sin romperse.
Imagen de un gráfico de cómo se aplica el Polibreal sobre una terraza.
Exemplo de impermeabilización dunha terraza con POLIBREAL

Características do Polibreal

Ficha técnica completa de POLIBREAL

Sistema do Polibreal

O sistema de impermeabilización POLIBREAL ® cumpre as esixencias básicas establecidas no CTE (DB-HS1).

Dispón do marcado CE e do DITE 07/0131, o cal foi realizado con acordo á Guía Técnica Europea ETAG 005, Parte 1 “Xeral” e Parte 5 “Condicións específicas para sistemas baseados en betumes modificados con polímeros aplicados en quente”.

Impermeabilización POLIBREAL

O sistema de Certificación da Conformidade é do tipo 3. A súa posta en obra está recollida no Dossier Técnico do Fabricante (MTD) e tamén está contemplada na norma UNE 104400-6.

Os ensaios iniciais de tipo do sistema de impermeabilización POLIBREAL ® son os realizados polo IETcc para a concesión do DITE.

Propiedades e características técnicas

CaracterísticaMétodo de ensaioTolerancia/Resultado
Densidade relativa a 30ºC (g/cc)104281/1-21,25 – 1,48
Viscosidade BRTA a 35oC, 4mm (s)104281/2-270 – 350
Contido en cinzas (% en peso)104281/1-720 – 35
CaracterísticaMétodo de ensaioTolerancia/Resultado
Punto de reblandecemento (anel e bola) (ºC)UNE-EN 142784 – 98
Penetración a 25ºC, 150g, 5s (0’1 mm)UNE-EN 142690 – 225
Fluencia a 60ºC  (mm)104281/4-3≤ 1
Plegabilidade a -15ºCUNE-EN 1109Ningunha das 10 probetas ensaiadas se agretou cando se dobraron un ángulo de 90º sobre un bordo redondeado de 12’5mm de radio de curvatura.
Perda por quentamento (5h, 163ºC)104281/1-112’9%
Deformación remanente por tracción (comportamento elástico)Anexo A
104232/2
0%, por tanto, o material ensaiado Polibreal recupera o 100% da súa lonxitude inicial, despois de ter sido deformado por un esforzo de tracción.
Resistencia á perforación por raícesUNE 53420Non se observa perforación por raíces en ningunha das probetas ensaiadas.
Resistencia aos microorganismosUNE-EN 846A intensidade de crecemiento tanto no caso das bacterias como no dos fungos é de orde cero (0), dado que o Polibreal non é un bo medio de cultivo para os microorganismos e actúa como inerte ou como bacteriostático e funxistático.
Envellecemento acelerado UV – CondensaciónUNE 48251Tralo ensaio, a plegabilidade a 0ºC é satisfactoria e non se observan bochas, fisuras ou cuarteamento do mástico.
Resistencia á agua de elevada salinidade (45 por mil) a 60ºC durante 168hISO 6072O Polibreal conserva as súas propiedades iniciais de dureza, aspecto, resistencia á tracción, alongamento e á rotura.
Adherencia a bloques de morteiro. Tras 5 ciclos de separación a -18ºC e compresión a 23ºC, a velocidade 0,05 mm/min.:
* antes de inmersión
* tras sumerxir en fuel 48h
UNE 104281/4-4*Satisfactorio.
*Satisfactorio.
PropiedadesKITMétodo de ensaioResultado
Propagación do lume PrEN 1187NPD
Reacción ao lume PrEN 13501Categoría F
Permeabilidade ao vapor de augaMonocapaEN 1931μ = 29.600
EstanqueidadeMonocapaEOTA TR-003Estanco
Liberalización de substancias perigosas Non libera substancias perigosas
Punzonamento dinámico (23ºC)Monocapa e MulticapaEOTA TR-006I4
Punzonamento estático (23ºC)Monocapa e MulticapaEOTA TR-007L4
Resistencia ao movemento de fatiga (-10ºC, 500 ciclos, W2)Monocapa e MulticapaEOTA TR-008APTO
Resistencia a baixas temperaturas (-10ºC, TL2))Punzonamento dinámicoMonocapa e MulticapaI4
FlexibilidadeEOTA TR-006-10ºC
Resistencia a altas temperaturas (60ºC, TH2)Punzonamento estáticoMonocapa e MulticapaEOTA TR-007L4
Deslizamento(mm)0
Resistencia ao calor (200 días a 70ºC, W2)Resistencia á fatiga (-10ºC, 50C)Monocapa e MulticapaEOTA TR-011APTO
Punzonamento dinámico (-10ºC,TL2)I4
Flexibilidade-10ºC
Resistencia á auga quente (180 días a 60ºC)FlexibilidadeMonocapa e MulticapaEOTA TR-012-10ºC
Punzonamento estático (60ºC)L4
Resistencia áss raíces das prantasMonocapa e MulticapaUNE 53420APTO
Deslizamento SS 92 35 15 (2)NPD
Efectos dun quentamento
prolongado (140ºC, 60 min.)
Penetración a 50ºC (0,1mm) CAN/CGSB
37.50-M 89,
Apdo 4.2
220
Fluencia a 60oC (mm) CAN/CGSB
37.50-M 89,
Apdo 4.3
1
Logotipo corporativo de la solución de impermeabilización Polibreal. Imperfreire es una de las dos empresas gallegas homologadas para su uso.

Nunca máis humidades

Diagnosticamos os teus problemas de humidade e ofrecémoste unha solución personalizada. Contacta connosco e sen compromiso informámoste dos nosos traballos de impermeabilización ou sobre o Polibreal.